Rodzina 500+

2018

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w roku 2018

 

Mając na uwadze art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w roku 2018:

  • nabycie w ramach zamówień centralnych nowych urządzeń biurowych z lepszą klasą energetyczną
  • wymiana wyeksploatowanych oraz przestarzałych technologicznie urządzeń informatycznych w obiektach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego we Wschowie

Inne środki poprawy efektywności:

  •  zastosowanie funkcji automatycznego przejścia w stan hibernacji komputerów
  • propagowanie energooszczędnych zachowań, w tym działania w sferze informacyjno- edukacyjnej, skutkujące racjonalnym wykorzystaniem źródeł światła w obiektach Sądu,
  • zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynków i  pomieszczeń  w zakresie temperatury i wentylacji,
  • wybieranie taryf energii elektrycznej optymalnych dla obiektów należących do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz Sądu Rejonowego we Wschowie,
  • systematyczne wprowadzanie oświetlenia LED, które wpływają na mniejszy pobór energii elektrycznej i charakteryzują się dłuższym czasem pracy.