Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 25-06-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 777/18
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik
Data: 25-06-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:35
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 916/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik
Data: 25-06-2019
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 438/16
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 25-06-2019
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 114/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Witkoś
Data: 25-06-2019
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 325/17
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 25-06-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:50
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Kz 273/19
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek
Data: 25-06-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:55
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Kz 274/19
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek
Data: 25-06-2019
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 460/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 25-06-2019
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 117/18
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Matysiak
Data: 25-06-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 129/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska