Rodzina 500+

WOKANDA

UWAGA

Aktualizacja wokand odbywa się o każdej pełnej godzinie

 

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 25-11-2020
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:00
odwołana
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 24/20
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Porębska
Data: 25-11-2020
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
odwołana
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 197/19
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Porębska
Data: 25-11-2020
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 186/20
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 25-11-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:40
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Kz 698/20
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek
Data: 25-11-2020
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1983/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa
Data: 25-11-2020
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1862/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa
Data: 25-11-2020
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 164/20
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Kijowska
Data: 25-11-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:50
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Kz 695/20
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek
Data: 25-11-2020
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2620/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa
Data: 25-11-2020
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 121/20
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Porębska