Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 26-04-2019
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 348/19
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Pawlak
Data: 26-04-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 96/19
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Opala, Członek składu Monika Zych-Anastasow, Członek składu Sławomir Kaczanowski
Data: 26-04-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 85/18
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Reichert
Data: 26-04-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 885/18
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Reichert
Data: 26-04-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:55
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1270/18
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Reichert
Data: 26-04-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1107/18
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Reichert
Data: 26-04-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 106/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 26-04-2019
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 55/17
Skład orzekający: Przewodniczący Izabela Świetlicka
Data: 26-04-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:10
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 456/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 26-04-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:10
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 101/19
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Opala, Członek składu Monika Zych-Anastasow, Członek składu Sławomir Kaczanowski