Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 10-12-2019
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1118/19
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Biskup
Data: 10-12-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1261/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 10-12-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:35
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 228/17
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 10-12-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:35
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1385/18
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 10-12-2019
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1290/19
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 10-12-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1623/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 10-12-2019
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 478/14
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 10-12-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1576/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 10-12-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2975/16
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 10-12-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:50
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1161/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ryszard Rólka