Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-06-2018
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 454/16
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Porębska
Data: 20-06-2018
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 8/18
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 20-06-2018
Sala: 4, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 526/18
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 20-06-2018
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1184/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 20-06-2018
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 928/17
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 20-06-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:50
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Kz 346/18
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek
Data: 20-06-2018
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 281/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa
Data: 20-06-2018
Sala: 4, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 763/17
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 20-06-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2446/17
Skład orzekający: Przewodniczący Hanna Rawska
Data: 20-06-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II 2 Ko 538/17
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jurewicz