Rodzina 500+

WOKANDA

UWAGA

Aktualizacja wokand odbywa się o każdej pełnej godzinie

 

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 14-05-2021
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 164/20
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Porębska, Członek składu Małgorzata Boguszewicz, Członek składu Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 14-05-2021
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 31/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jolanta Witczak
Data: 14-05-2021
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
zakończona
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2668/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 14-05-2021
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 218/20
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Porębska, Członek składu Małgorzata Boguszewicz, Członek składu Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 14-05-2021
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
odroczenie ogłoszeni
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 450/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 14-05-2021
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
odroczenie ogłoszeni
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 173/21
Skład orzekający: Przewodniczący Aldona Trznadel
Data: 14-05-2021
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 4/14
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Matysiak
Data: 14-05-2021
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 46/21
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Pawlak
Data: 14-05-2021
Sala: 7, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 556/21
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 14-05-2021
Sala: 7, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 687/21
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński