Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 23-10-2019
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:25
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 495/19
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Porębska, Ławnik Janina Rompalska, Ławnik Grażyna Siewko
Data: 23-10-2019
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:25
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1744/17
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa
Data: 23-10-2019
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 86/19
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 23-10-2019
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 112/19
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Porębska
Data: 23-10-2019
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 236/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa
Data: 23-10-2019
Sala: 4, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1179/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 23-10-2019
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 122/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa
Data: 23-10-2019
Sala: 4, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1145/18
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 23-10-2019
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1271/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa
Data: 23-10-2019
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:55
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1141/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa