Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 24-01-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:50
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1013/19
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz, Członek składu Ryszard Rólka, Członek składu Sylwia Łysa
Data: 24-01-2020
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 737/19
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Reichert
Data: 24-01-2020
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 88/17
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Reichert
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2211/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1228/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bogumił Hoszowski
Data: 24-01-2020
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 55/17
Skład orzekający: Przewodniczący Izabela Świetlicka
Data: 24-01-2020
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1872/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:10
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1077/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:15
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1268/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bogumił Hoszowski
Data: 24-01-2020
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 185/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Kaczmarek- Kot