Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 14-06-2018
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 263/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 14-06-2018
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:40
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 888/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 14-06-2018
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:50
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1061/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 14-06-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 688/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Skręty, Ławnik Jerzy Słoma, Ławnik Eugenia Tadro
Data: 14-06-2018
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 425/18
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 14-06-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:00
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 259/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 14-06-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 587/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Skręty, Ławnik Jerzy Słoma, Ławnik Eugenia Tadro
Data: 14-06-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:15
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 251/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 14-06-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:15
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 115/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska
Data: 14-06-2018
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 356/18
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron