Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 25-06-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:20
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1155/18
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek, Członek składu Ryszard Rólka, Członek składu Jadwiga Czermańska-Śmiałek
Data: 25-06-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:20
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 35/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój, Członek składu Robert Macholak, Członek składu Hanna Rawska
Data: 25-06-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:20
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 270/19
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Opala, Członek składu Monika Zych-Anastasow, Członek składu Sławomir Kaczanowski
Data: 25-06-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:20
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 277/19
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 25-06-2019
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 24/17
Skład orzekający: Przewodniczący Lesław Lis
Data: 25-06-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 278/19
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 25-06-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:35
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 279/19
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 25-06-2019
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 411/18
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Boguszewicz
Data: 25-06-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:40
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1073/18
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek, Członek składu Ryszard Rólka, Członek składu Jadwiga Czermańska-Śmiałek
Data: 25-06-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:40
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 282/19
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Opala, Członek składu Monika Zych-Anastasow, Członek składu Sławomir Kaczanowski