Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:15
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1088/19
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:20
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1963/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:20
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 930/19
Skład orzekający: Przewodniczący Walenty Młodzianowski, Członek składu Sławomir Kaczanowski, Członek składu Monika Zych-Anastasow
Data: 18-02-2020
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 24/17
Skład orzekający: Przewodniczący Lesław Lis
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2488/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1047/19
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 4, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:40
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 844/18
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 18-02-2020
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:40
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 932/19
Skład orzekający: Przewodniczący Walenty Młodzianowski, Członek składu Sławomir Kaczanowski, Członek składu Monika Zych-Anastasow
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:40
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2523/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:45
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1126/19
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz