Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:20
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 40/20
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:30
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2537/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:30
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1173/19
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:35
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 872/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sławomir Kaczanowski, Członek składu Marek Witczak, Członek składu Monika Zych-Anastasow
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:45
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1112/19
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:45
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 915/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Łysa
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:50
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 17/20
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:50
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1197/19
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Maj, Członek składu Ryszard Rólka, Członek składu Sylwia Łysa
Data: 18-02-2020
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:55
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 996/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sławomir Kaczanowski, Członek składu Marek Witczak, Członek składu Monika Zych-Anastasow
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:55
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 916/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Łysa