Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« powrót

 
23.10.2019

Przetarg nieograniczony OGZP-226/P-1/2019

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

Nr ogłoszenia BZP: 611663-N-2019 z dnia 23.10.2019

« powrót