Rodzina 500+

Oddział Informatyczny

Oddział Informatyczny Sądu Okręgowego
w Zielonej Górze

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6
65-069 Zielona Góra
e-mail: oi@zielona-gora.so.gov.pl

Kierownik Oddziału
Krzysztof Nowak
pok. 09, niski parter
tel. 68 32 20 288

Kontakt telefoniczny z działem IT:
tel. 68 32 20 182

 

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Zadania i zakres działania:

  1. prowadzenie obsługi informatycznej w sądzie, obejmującej: instalację, konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego,
  2. nadzór nad prawidłową pracą oprogramowania systemowego i użytkowego,
  3. administrowanie sieciami lokalnymi,
  4. wdrażanie nowego i aktualizacja istniejącego oprogramowania,
  5. administrowanie systemami informatycznymi,
  6. udzielanie bieżącej pomocy użytkownikom systemów informatycznych,
  7. koordynacja projektów informatycznych w sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego poprzez udzielanie bieżącej konsultacji w zakresie zagadnień informatycznych i podejmowaniu działań w sytuacjach awaryjnych,
  8. przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia do zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania,
  9. prowadzenie sprawozdawczości i analiz w zakresie informatyzacji sądów.