Rodzina 500+

Oddział Informatyczny

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6
65-069 Zielona Góra
e-mail: it@zielona-gora.so.gov.pl

Kierownik Oddziału
Krzysztof Nowak
pok. 09, niski parter
tel. 68 32 20 288

Kontakt telefoniczny z działem IT:
tel. 68 32 20 182

 

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00

Zadania i zakres działania:

 1. prowadzenie obsługi informatycznej w Sądzie Okręgowym, obejmującej: instalację, konfigurację sprzętu
  i oprogramowania komputerowego,
 2. nadzór nad prawidłową pracą oprogramowania systemowego i użytkowego,
 3. administrowanie sieciami lokalnymi,
 4. wdrażanie nowego i aktualizacja istniejącego oprogramowania,
 5. administrowanie systemami informatycznymi,
 6. udzielanie bieżącej pomocy użytkownikom systemów informatycznych,
 7. prowadzenie nadzoru informatycznego w sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego poprzez udzielanie bieżącej konsultacji w zakresie zagadnień informatycznych i podejmowaniu działań w sytuacjach awaryjnych,
 8. przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia do zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania,
 9. prowadzenie sprawozdawczości i analiz w zakresie informatyzacji sądów.