Rodzina 500+

SĘDZIOWIE I REFERENDARZE

I Wydział Cywilny

Małgorztata Boguszewicz   Zakres czynności
Mirosław Iwanowski SSR delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym Zakres czynności
Katarzyna Kijowska Wizytator ds.rodzinnych i nieletnich Zakres czynności
Dorota Kordiak Wiceprezes Sądu, Przewodnicząca Wydziału Zakres czynności
Krzysztof Popadiuk   Zakres czynności
Elżbieta Porębska   Zakres czynności
Beata Reichert Wizytator ds. cywilnych i gospodarczych,Koordynator ds.mediacji Zakres czynności
Danuta Sawicz-Nowacka Zastępca Przewodniczącego Wydziału Zakres czynności
Zbigniew Skowron   Zakres czynności

II Wydział Karny

Ewa Kaczmarek-Kot   Zakres czynności
Diana Książek-Pęciak Rzecznik Prasowy Zakres czynności
Lesław Lis   Zakres czynności
Dariusz Pawlak Przewodniczący Wydziału Zakres czynności
Izabela Świetlicka SSR delegowany do orzekania w Sądzie Okregowym Zakres czynności
Jolanta Witczak Kierownik Sekcji Wykonawczej Zakres czynności
Jędrzej Witkoś Zastępca Przewodniczącego Wydziału Zakres czynności

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych

Tadeusz Jasiński Przewodniczący Wydziału Zakres czynności
Roman Majer Prezes Sądu Rejonowego w Nowej Soli Zakres czynności
Maria Pankiewicz Wizytator ds.z zakresu wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych Zakres czynności
Oliwia Walkiewicz   Zakres czynności

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Małgorzata Kulik   Zakres czynności
Bogusław Łój Przewodniczący Wydziału Zakres czynności
Robert Macholak Zastępca Przewodniczącego Wydziału Zakres czynności
Hanna Rawska Wizytator ds.z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zakres czynności
Walewski Roman SSO delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym
Rafał Skrzypczak Wiceprezes Sądu Okręgowego, Przewodniczący Wydziału VIII Zakres czynności
Grażyna Śliwa   Zakres czynności

VI Wydział Cywilny Odwoławczy

Sławomir Kaczanowski   Zakres czynności
Joanna Klimek-Zielińska   Zakres czynności
Jolanta Kurzawińska-Pasek Wizytator ds.cywilnych Zakres czynności
Walenty Młodzianowski Przewodniczący Wydziału Zakres czynności
Arkadiusz Opala   Zakres czynności
Elżbieta Ozga-Świetlik   Zakres czynności
Marek Witczak Zastępca Przewodniczącego Wydziału Zakres czynności
Monika Zych-Anastasow   Zakres czynności

VII Wydział Karny Odwoławczy

Jadwiga Czermańska-Śmiałek   Zakres czynności
Ewa Fliegner Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Zakres czynności
Bogumił Hoszowski Prezes Sądu Okręgowego Zakres czynności
Henryk Kaczmarek   Zakres czynności
Sylwia Łysa   Zakres czynności
Dariusz Maj Przewodniczący Wydziału Zakres czynności
Arkadiusz Nosewicz Wizytator ds. karnych Zakres czynności
Ryszard Rólka   Zakres czynności
Aldona Trznadel Zastępca Przewodniczącego Wydziału Zakres czynności

Referendarze

Danuta Jaworska Referendarz w I Wydziale Cywilnym Zakres czynności